TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Najczęściej ubezpieczając konia klienci wybierają PAKIET składający się z  ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz dodatkową ochronę od kosztów leczenia, czasem ryzyko utraty wartości użytkowej.

Wartościowe dodatki: koszty leczenia, operacje ratujących życie, inne operacje, utrata wartości użytkowej.

Każdy właściciel konia musi liczyć się z wydatkami związanymi z utrzymaniem konia, pielęgnacją i profilaktyką oraz kosztami treningu. Do tego mogą dojść koszty leczenia, bo hasło „zdrowy jak koń” już od dawna nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nasze dodatki (rozszerzenia) ubezpieczenia od śmierci mogą ochronić  Państwa od nieoczekiwanych kosztów leczenia. Zapewniamy zwrot wydatków do 10.000 zł na podstawie opłaconych faktur. Zwrot przysługuje za wszystkie choroby i kontuzje, które mają swój początek w okresie ubezpieczenia, przez 12 miesięcy od zaistnienia szkody. Powie ktoś, że koszty leczenia mogą być znacznie wyższe niż 10.000 zł. To prawda, ale żaden ubezpieczyciel nie zagwarantuje Państwu pełnego pokrycia tego ryzyka w ramach akceptowalnej składki.

Ubezpieczenie utraty wartości użytkowej jest u nas dobrze zdefiniowana i ograniczone do kontuzji w czasie wypadku z widocznym obrażeniem. Jest to cenny dodatek do ubezpieczeń koni uczestniczących w zawodach, zwłaszcza w dyscyplinach wkkw i skoków.

Ubezpieczenie ogierów i klaczy hodowlanych, płodów i źrebiąt jest możliwe w drodze indywidualnej oferty, którą przygotujemy na życzenie hodowcy.

Do  pobrania:

JAK UBEZPIECZYĆ KONIA ?

Indywidualną ofertę przygotowujemy na podstawie wypełnionego Wniosku o ubezpieczenie, Deklaracji właściciela lub trenera oraz Świadectwa lek. wet. Przy nowych ubezpieczeniach zwykle wymagamy przedstawienia raportu z badania Kupno-Sprzedaż, a czasem umowy zakupu. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka, ubezpieczeniu bowiem podlega ryzyko, czyli to co się może zdarzyć, nie podlega ubezpieczeniu to co już się wydarzyło. Tak jak nie można ubezpieczyć martwego konia, tak nie można ubezpieczyć kosztów leczenia choroby, czy kontuzji, która wydarzyła się przed ubezpieczeniem.

Do pobrania:

Jak ubezpieczyć konia?

  1. prosimy otworzyć edytowalny Wniosek i Deklarację zdrowia, wypełnić i zapisać u siebie na pulpicie pod nową nazwą np. Wniosek (imię konia)
  2. Pliki wysłać na adres mg@mgzgama.pl
  3. Świadectwo przesłać lekarzowi weterynarii, który opiekuje się koniem z prośbą o wypełnienie, zapisanie pod nową nazwą np. Świadectwo (imię konia) i odesłanie na adres: mg@mgzgama.pl

Po otrzymaniu w/w dokumentów Ubezpieczyciel podejmie decyzję, a my ją Państwu przekażemy, odpowiemy na pytania, ewentualnie doradzimy.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ ?

Mamy nadzieję, ze nie spotka Państwa żadne nieszczęście. W przypadku śmierci konia, kontuzji czy choroby w pierwszej kolejności należy udzielić koniowi pomocy wzywając lekarza weterynarii. W drugiej kolejności należy przysłać maila z informacją na adres: claims@mgzgama.pl , podając numer polisy, imię konia i opisując zdarzenie oraz podając nazwisko lekarza wezwanego do konia. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i przyślemy odpowiednie dokumenty.