TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym  z uwzględnieniem odpowiedzialności  za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania  lub użytkowania koni. 

 

DLA KOGO?


Prywatni właściciele jednego lub kilku koni użytkowanych dla własnych potrzeb rekreacyjnych lub hodowlanych

 

ZALETY


 

  • Niska składka przy wysokiej sumie ubezpieczenia w użytkowaniu rekreacyjnym i hodowlanym: od 76 zł przy sumie ubezpieczenia 100.000,00 zł  do 236 zł  na 1.000.000 zł sumy ubezpieczenia  (za jednego konia).
  • Ochroną objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
  • Imię/imiona koni wpisywane do polisy  dla szybkiego okazania poszkodowanemu.

Więzi

Więzi

 

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


  1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .
  2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
  3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
  4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy  na Twój adres e-mail.
  5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.

  6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony

 

DO POBRANIA


 

 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA