TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

OC działalności ośrodka jeździeckiego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z prowadzoną działalnością lub aktywnością sportową oraz posiadanym mieniem , w tym za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni.

Pokaż szczegóły

OC agroturystyka z hotelem

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego prowadzącego działalność hotelarską wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania , w związku z prowadzoną działalnością lub aktywnością sportową oraz posiadanym mieniem , w tym za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni.

Pokaż szczegóły

Majątek

Ubezpieczenie budynków, budowli , lokali i obiektów małej architektury od ognia (tylko I klasa bezpieczeństwa ogniowego) i innych żywiołów oraz mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, przepięć , stłuczenia szyb, kradzieży i zniszczenia sprzętu elektronicznego.

Pokaż szczegóły