TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z prowadzoną działalnością lub aktywnością sportową oraz posiadanym mieniem , w tym za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni. 

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, szkółki jazdy, indywidualna działalność gospodarcza z udziałem koni.

 

ZALETY


 • Specyficzne dla jeździectwa rodzaje działalności wpisywane do polisy
 • Ochroną objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • Szeroka możliwość rozszerzeń uwzględniająca specyfikę prowadzonej działalności
 • Możliwość ratalnej opłaty składki
 • Zniżki za certyfikację PZJ

Bliskość

Bliskość

 

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .
 2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
 3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
 4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy na Twój adres e-mail.
 5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
 6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony.

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA