TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

NNW Riders Casco

Indywidualne ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w kontakcie z koniem, z wyłączeniem wyścigów konnych i jazdy na torach wyścigowych.

Pokaż szczegóły

OC właściciela Konia

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni.

Pokaż szczegóły

OC profesjonalisty

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) koniarza profesjonalisty w życiu zawodowym z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni.

Pokaż szczegóły

OC lekarza weterynarii

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) lekarza weterynarii w życiu zawodowym gdy w skutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

Pokaż szczegóły

OC działalności ośrodka jeździeckiego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z prowadzoną działalnością lub aktywnością sportową oraz posiadanym mieniem , w tym za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni.

Pokaż szczegóły