TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Ubezpieczenie na życie

Podstawowe ubezpieczenie od każdego ryzyka utraty konia w wyniku śmierci, dobicia z konieczności i kradzieży. Jest to nowoczesne ubezpieczenie typu „all risks” zapewniające ochronę we wszystkich przypadkach śmierci na terenie całej Polski, a nawet UE i świata, z powodu chorób, wypadków i kontuzji powstałych w okresie ubezpieczenia.

Pokaż szczegóły

NNW Riders Casco

Indywidualne ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w kontakcie z koniem, z wyłączeniem wyścigów konnych i jazdy na torach wyścigowych.

Pokaż szczegóły

OC właściciela Konia

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni.

Pokaż szczegóły

OC profesjonalisty

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) koniarza profesjonalisty w życiu zawodowym z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni.

Pokaż szczegóły

OC lekarza weterynarii

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) lekarza weterynarii w życiu zawodowym gdy w skutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

Pokaż szczegóły