TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań -lipiec 2017

Wałach 6 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 30.000 zł, kontynuacja leczenia zapalenia przyczepu ścięgna mięśnia międzykostnego prawej tylnej . Łączny koszt 3.340,50 zł . Wypłata w lipcu 1.850,50 zł.

Klacz 9 lat, skoki, ubezpieczona wartość  50.000 zł, długotrwałe leczenie pękniętej kości pęcinowej. Koszt leczenia 13.681,47 zł . Wypłacone odszkodowanie do pełnego ubezpieczonego limitu: 10.000 zł.

Klacz 7 lat, skoki, ubezpieczona wartość 55.000 zł, krwotoki z nozdrzy z powodu grzybicy worków powietrznych. Śmierć po bezskutecznym leczeniu. Wypłacone odszkodowanie 55.000 zł za śmierć i 7.975,65 zł za koszty leczenie, razem wyplata 62.975,65 zł.

RC: Mężczyzna, 46 lat, podczas treningu jeździeckiego jeździec uderzony głową konia – „złamanie zęba 26 i wybicie zęba 21” –  przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 2 x 12% sumy ubezpieczenia 5000 zł, tj. 1.200

RC: Dziewczynka, 12 lat, podczas zawodów upadek z konia – nieprzemieszczone złamanie nasady dalszej kości promieniowej prawej” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 30% sumy ubezpieczenia 5000 zł, tj. 1.500

RC: Mężczyzna, 55 lat, upadek z konia podczas treningu – „złamanie obojczyka prawego” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 25% sumy ubezpieczenia 10 000 zł, tj. 2500 zł. Przyznano także świadczenie z tytułu klauzuli LW120, Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu za 2 dni hospitalizacji i 2 dni rekonwalescencji w domu – łącznie 400 zł. W sumie wypłacono 2.900