TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań za  Styczeń 2022

Klacz 6 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość  20.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 3.175,21 zł

Ogier 4 lat, ujeżdżenie , ubezpieczona  wartość  90.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 1.125.00 zł

Ogier 5 lat, skoki, wkkw  , ubezpieczona  wartość  30.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 10.00.00 zł

Klacz 9 lat, rekreacja  , ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie kolki. Wypłacone odszkodowanie 10.00.00 zł

Wałach 12 lat, skoki , ubezpieczona  wartość  40.000 zł, leczenie kolki. Wypłacone odszkodowanie 4.743.00 zł

Klacz 15 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie kulawizny . Wypłacone odszkodowanie 3.874.06 zł

Klacz 10 lat, skoki, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  60.000 zł, leczenie kulawizny . Wypłacone odszkodowanie 3.663.50 zł

NNW Riders Casco :

Dziewczynka, 17 lat – Złamanie trzonów kręgów w wyniku upadku z konia.

Wypłacono 625,00 zł

Wypłaty odszkodowań za  Grudzień 2021

Klacz 11 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  70.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 4 947,60 zł

Wałach 12 lat, rekreacja , ubezpieczona  wartość  5.000 zł, leczenie stawów kopytowych. Wypłacone odszkodowanie 3.935,00 zł

Ogier 16 lat, skoki,ubezpieczona  wartość  100.000 zł,leczenie wrzodu rogówki. Wypłacone odszkodowanie 10.000,00 zł

Wałach 11 lat, ujeżdżenie i skoki, ubezpieczona  wartość  45.000 zł, leczenie stawu międzykostnego. Wypłacone odszkodowanie 2.163,33 zł

Klacz 11 lat, wkkw, ubezpieczona  wartość  143.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 3.848,46 zł

Klacz 8 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  55.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 2 402,00 zł

NNW Riders Casco :

Kobieta, Rana wargi górnej. Rana wewnątrznosowa, złamanie kości nosa. Wieloodłamowe, przemieszczone złamanie przegrody nosowej. Złamanie kości jarzmowej,wieloodłamowe złamanie szczęki. Wypłacone odszkodowanie  900,00 zł.

Kobieta ,  Złamanie nasad dalszych kości promieniowej i łokciowej lewej. Wypłacono odszkodowanie  3.000,00 zł

Kobieta , Świadczenia z tytułu klauzuli szpitalnej. Wypłacono odszkodowanie  800,00 zł

Mężczyzna, Złamanie zgnieceniowe kłykcia bocznego kości piszczelowej prawej. Wypłacono odszkodowanie 750,00 zł.

Mężczyzna , Uraz kolana lewego, stłuczenie kolana lewego. Zwichnięcie rzepki w wywiadzie, złamanie powierzchni stawowej chrząstki rzepki. Artrotomia operacyjna, reinsercja odłamu, szwy kostne.Wypłacono odszkodowanie 750,00 zł.

 

Wypłaty odszkodowań za  Listopad 2021

Wałach 12 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  20.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 7.035,45 zł

Wałach 12 lat, WKKW, ubezpieczona  wartość  380.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 20.000,00 zł

Klacz 13 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 4.403,00 zł

Klacz 10 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  30.000 zł, leczenie grzbietu. Wypłacone odszkodowanie 3.558,61 zł

Klacz 10 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  100.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 9.730,00 zł

Klacz 19 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie nowotworu oraz eutanazja. Wypłacone odszkodowanie  11.904,00 zł

Wałach 6 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  53.400 zł, leczenie operacyjne oka. Wypłacone odszkodowanie 10.000,00 zł

Ogier 1 rok, dresaż, ubezpieczona  wartość  53.000 zł, leczenie Osteochondrozy. Wypłacone odszkodowanie 5.223,38 zł

Wałach 10 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  15.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 2.110,00 zł

 

NNW Riders Casco :

Dziewczynka lat 13, Złamanie trzonów kości promieniowej i łokciowej lewej. Wypłacono odszkodowanie 750,00 zł

Dziewczynka lat 11, Złamanie trzonu kości łokciowej lewej. Wypłacone odszkodowanie  1.500 zł.

Wypłaty odszkodowań za Październik 2021

Klacz 15 lat, WKKW, ubezpieczona  wartość  100.000 zł, leczenie zapalenia kończyny.                                          Wypłacone odszkodowanie 6.287,78 zł

Wałach 11 lat, Rekreacja, skoki, ubezpieczona  wartość  35.000 zł, leczenie kulawizny oraz wrzodów.                  Wypłacone odszkodowanie 7. 901,60 zł

Klacz 12 lat, Rekreacja, skoki, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie wrzodów.                                                 Wypłacone odszkodowanie 5. 046,00 zł

Klacz 7 lat, Rekreacja, skoki, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  22.000 zł, leczenie kulawizny.                            Wypłacone odszkodowanie 9.613,50 zł

Klacz 9 lat, Rekreacja, skoki, WKKW, ubezpieczona  wartość  60.000 zł, leczenie kulawizny.                                Wypłacone odszkodowanie 8.405,65 zł

Klacz 18 lat, Rekreacja, ubezpieczona  wartość  9.000 zł, leczenie kulawizny.                                                             Wypłacone odszkodowanie 3.758,86 zł

 

Wypłaty odszkodowań za  Wrzesień  2021

Wałach 5 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  75.000 zł, eutanazja. Wypłacone odszkodowanie  75.000,00 zł

Klacz 3 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość  30.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie  8.776,24 zł

Klacz 12 lat, WKKW , skoki, ubezpieczona  wartość  124.600 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie  9.708,85 zł

Klacz 6 lat, hodowla, ubezpieczona  wartość  30.600 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie  9.837,94 zł

Ogier 7 lat, hodowla, ubezpieczona  wartość  15.000 zł, leczenie pleców. Wypłacone odszkodowanie  157,41 zł

Wałach 18 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie flegmona. Wypłacone odszkodowanie  1.614,64 zł

Wałach 4 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie  5.140,80 zł

Wałach 11 lat, rekreacja, rajdy , ubezpieczona  wartość  15.000 zł, leczenie boreliozy. Wypłacone odszkodowanie  2.020,00 zł

 

NNW Riders Casco :

Dziewczynka, 11 lat,  upadek podczas jazdy konnej . Złamanie obojczyka prawego. Wypłacono odszkodowanie 625,00 zł

Wypłaty odszkodowań za  Sierpień  2021

 

Klacz 10 lat, rekreacja, skoki , ubezpieczona  wartość  20.000 zł, leczenie infekcji. Wypłacone odszkodowanie  1.990,00 zł

Wałach 7 lat, WKKW, ujeżdżenie, skoki , ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie  7.312,00 zł

Wałach 10 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  30.000 zł, leczenie szpata. Wypłacone odszkodowanie  2.975,00 zł

Wałach 8 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  60.000 zł, leczenie bolesności grzbietu. Wypłacone odszkodowanie  800,00 zł

Klacz 11 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  30.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie  4.411,50 zł

 

NNW Riders Casco :

Kobieta, 49 lat, upadek z konia – Uraz kręgosłupa szyjnego. Stłuczenie klatki piersiowej ze złamaniem żeber  po stronie prawej. Stłuczenie barku prawego. Uraz stawu barkowo obojczykowego prawego. Stłuczenie okolicy łokcia lewego. Wypłacono odszkodowanie 150,00 zł

Kobieta,  46 lat, upadek z konia- Duże uszkodzenie części kostnej powierzchni stawowej głowy kości ramiennej z uszkodzeniem Bankarta. Wypłacono  odszkodowanie 5.000,00 zł

Kobieta,36 lat, upadek z konia – Złamanie nasady dalszej kości promieniowej lewej. Złamanie wyrostka rylcowatego kości łokciowej lewej. Uszkodzenie więzozrostu łokciowo-promieniowego Wypłacono  odszkodowanie  1.500,00 zł.

Kobieta 19 lat, upadek z konia -Złamanie nasady dalszej kości promieniowej lewej bez przemieszczenia. Wypłacono  odszkodowanie  750 zł.