TEL. 48 22 723 0 777
Ubezpieczamy to, co kochasz TEL. 48 22 723 0 777

Kolekcje prywatne i muzealne

Ubezpieczenie może obejmować pojedyncze przedmioty, kolekcje i zestawy przedmiotów o szczególnej wartości wynikającej z ich wieku, stylu, wartości artystycznej lub kolekcjonerskiej, które Państwo posiadają, lub za które ponoszą Państwo prawną odpowiedzialność.

Pokaż szczegóły

Marszandzi, galerie, domy aukcyjne

Ubezpieczenie obejmuje dzieła sztuki w obrocie profesjonalnym. Roczne limity ubezpieczenia, dla poszczególnych rodzajów dzieł sztuki ustalane są na podstawie obrotów z roku poprzedniego. Polisa może obejmować również limity na przewozy, przesyłki planowane wystawy i targi dzieł sztuki. Ubezpieczenie może być rozszerzone o OC.

Pokaż szczegóły

Wystawy stałe i czasowe

Ubezpieczenie obejmuje pojedyncze przedmioty, kolekcje i zestawy przedmiotów o szczególnej wartości wynikającej z ich wieku, stylu, wartości artystycznej lub kolekcjonerskiej eksponowane na wystawach stałych i czasowych. Ubezpieczenie może również obejmować proces pakowania i transportu obiektów w systemie „od ściany do ściany” tj. od momentu przekazania obiektu do pakowania do momentu powrotu obiektu do właściciela.

Pokaż szczegóły

Dzieła sztuki w przesyłkach i przewozie

Ubezpieczenie obejmuje pojedyncze przedmioty, kolekcje i zestawy przedmiotów o szczególnej wartości wynikającej z ich wieku, stylu, wartości artystycznej lub kolekcjonerskiej w przewozie lądowym i lotniczym oraz w przesyłkach kurierskich na terenie całego świata. Ubezpieczenie może również obejmować proces pakowania od momentu przekazania obiektu do pakowania do momentu przekazania obiektu do odbiorcy.

Pokaż szczegóły